lydmåling hos BP Støjmåling 

Vi sætter en ære i at foretage et bredt udvalg af lydmålinger. Vores ekspertise inden for lydmålinger tæller bl.a. målinger af produktioner, kontormiljøer, personlige målinger og høreskader.

Alle vores lydmålinger foretages meget tæt på selve støjkilden for at sikre så korrekte målinger som muligt. Du finder et overblik over vores forskellige målinger lige her:

Lydmålinger til privat brug

Oplever du støjgener? Det kan være du oplever larm uden for dit private hjem, og er i tvivl om, hvorvidt du skal kontakte kommunen eller ej? Det kalder vi for miljømåling af ekstern støj. Sådanne lydmålinger kan også ske hos “klageren” i det private hjem. Vil du gerne have dine argumenter i orden, så hjælper BP støjmåling dig gerne med lydmålinger, konkrete løsninger samt rådgivning, så du kan få bugt med støjproblemet. Vores vejledning kan blive dit belæg for en god argumentation af tydelige støjgener.

Miljømålinger – Ekstern støj
(fra virksomheder)

Har din virksomhed oplevet at få en støjklage? Så er den rigtige løsning at få foretaget en miljømåling. I sådanne situationer laves der forskellige lydmålinger på de støjkilder, som fremtræder i virksomheden.

Det handler om at finde ind til støjens kerne: er det en skorsten, der skal lyddæmpes? Eller måske er løsningen en støjmur, som skal stilles op. For at finde frem til støjkilden foretages flere forskellige beregninger. Til disse beregninger bruges systemet Soundplan, som er et anerkendt 3D program.

Programmet udvikler et farvekort, som viser det nøjagtige støjniveau i virksomheden, det omkringliggende landskab og nabobygningerne. Med disse beregninger fra Soundplan er du sikret en beregningsmodel, som du kan bruge flere år ud i fremtiden, der medvirker til at støjgrænsen ikke overskrides.

Alle vores miljømålinger er certificeret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Skriv en besked

Har I nogle forespørgsler eller ønsker et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig.

Kontaktformular

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lydmåling af miljøer – Ekstern støj (fra diskoteker og spillesteder)

BP Støjmåling foretager selvfølgelig lydmålinger ved spillesteder, på værtshuse og diskoteker. Det kan være nye bygninger, som skal testes for støj. Men det kan også være, at du modtager naboklager og dermed ønsker at få afklaret, om lydniveauet er for højt. Der findes smarte løsninger til at dæmpe støj på sådanne steder, som BP Støjmåling med glæde rådgiver i.

Lydmålinger af vindmøller

Hos BP Støjmåling er vi certificeret til at måle vindmøllestøj. Det udføres helt i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det kan både være i forbindelse med opførelse af nye vindmøller, men også test af en eksisterende vindmøllepark.

Lydmålinger af detailforretninger

Planlagte detailforretninger kan få foretaget lydmålinger (lydberegninger), så bygherre kan dokumentere, at den nyetablerede detailforretning ikke giver støjgener for nærområdet.

Orienterende lydmåliner for virksomheder

Disse lydmålinger er ofte målinger, som sker meget hurtigt efter kontakt med virksomheden. Når lydmålingerne er afsluttet, så er det op til virksomheden selv at få løst støjproblemet på baggrund af den rådgivning og vejledning, som BP Støjmåling har anbefalet.

mand opsætter udstyr til lydmåling
mikrofon til lydmåling på stativ

Vil du gerne have testet dit arbejdsmiljø?

Når vi udfører lydmålinger hos BP Støjmåling, er en vigtig del af arbejdet at øge arbejdsglæden og dermed også arbejdsmiljøet. Der findes forskellige indgangsvikler til at få et optimalt arbejdsmiljø, og de er følgende:

  • Støjkortlægning: Her kigges intenst på, hvor i virksomhedens lokaler der er brug for en ekstra indsats. Løsninger kan ofte være brug af høreværn eller lydisolerede lofter og vinduer.
  • Støjdæmpning af maskiner: Vi lydmåler hvilke maskiner, der larmer meget i rummet og finder holdbare løsninger til, hvordan lydproblemerne forbedres.
  • Akustiske målinger: Disse lydmålinger foregår inde i bygninger, hvor der frembringes lyd via en startpistol. Der måles, hvor hurtigt lyden uddør. Lydgrænsen er 1 sek. reaktionstid. Hvis tiden ikke overholder grænsen, så skal der findes holdbare løsninger til at forbedre det akustiske
    problem. Der anbefales ofte løsninger som beklædning af lofter eller endevægge.

Er du nysgerrig på, hvad BP Støjmåling kan gøre for at mindske arbejdsmiljø støj på din arbejdsplads?

Har du spørgsmål til noget?