Støjmålinger
i hele Danmark

Vi specialiserer os i at levere højkvalitets støjmålinger til en række forskellige brancher og miljøer.

Professionelle støjmålinger i hele landet

Virksomheder, byggepladser, skydebaner, motorsportsbaner, vindmøller, vejstøj, togstøj, arbejdspladsstøj, bygningsakustiske feltmålinger, støjdæmpning, kontrolmålinger, forebyggende arbejde, plansager

BP Støjmåling kan tilbyde dig målinger, beregninger og rådgivning inden for alle disse områder.

Bygningsakustiske feltmålinger udføres efter gældende standarder. Arbejdspladsstøj måles efter Arbejdstilsynets retningslinjer.

Vi måler og beregner støj fra virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, vindmøller vejtrafik og togtrafik. Undersøgelsen kan efter dit ønske og behov enten udføres som en miljømåling eller som en orienterende undersøgelse.

Skriv en besked

Har I nogle forespørgsler eller ønsker et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig.

Kontaktformular

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lydmåling

$

Arbejdsmiljø

$

Bygningsakustik

$

Støjdæmpning

$

Har du behov for rådgivning om reduktion af støj?

Så er BP Støjmåling også et godt valg. Skal du etablere eller udvide en dagligvarebutik, produktions- eller logistikvirksomhed, kan vi i projekteringsfasen rådgive dig om, hvordan du forebygger støjproblemer i forhold til naboerne.

Som led i arbejdet med lave nye lokalplaner skal der ofte redegøres for, hvordan lokalplanområdet påvirkes af støj fra virksomheder og trafik. Også her kan vi byde ind med undersøgelser og forslag til afhjælpning af eventuelle problemer.

Læs artikel om os

Hvilke støjmålinger kan vi hjælpe dig med?

Jeg tror på, at ved at yde den bedste service får jeg glade og tilfredse kunder. Det gode samarbejde opstår ofte imellem fagfolk, der har hver deres specialområde. De lydtyper vi udsættes for spænder bredt, og dem kan du se lige her:

Støjmåling hos virksomheder

Flere scenarier kan gøre sig gældende inden for målinger af støj hos virksomheder. Dem viser jeg dig her:

  • Du kan have fået foretaget en støjmåling i din virksomhed, som du vil have undersøgt nærmere, hvis du er i tvivl om udfaldet. BP Støjmåling måler over en længere periode på fx en måned for at give dig nøjagtige resultater.
  • Måske er du førstegangskunde indenfor målinger af støj og har fået det som krav af enten myndigheden, arbejdsmarkedstilsynet eller kommunen at få udført målinger af støjen. Ud fra disse målinger finder vi sammen den bedste løsning din virksomhed.
  • Ønsker du et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen? Så måler BP Støjmåling både akustikken, laver personlige interviews, personmålinger og giver den bedste rådgivning bagefter på effektive løsninger til jeres virksomhed.

Støjmåling på byggepladser

I forbindelse med opførelse af nybyggeri kan kommunen forlange diverse målinger af lyd til at imødekomme eventuelle klager fra borgere. BP Støjmåling ind laver 2-3 målepositioner, hvor der måles konstant. Således kan byggeherre hele tiden holde øje med lydniveauet.

Måling af vindmøller

Her bruges ofte kildestyrkemålinger, som laver nøjagtige målinger på vindmøllens larm. Der kan laves målinger af støjen på både færdigbyggede vindmøller og arealer rundt omkring en potentiel ny vindmølleplacering. Resultaterne heraf viser, om der må opstilles nye vindmøller i forhold til byggearealet på det angivne sted.

Støjmålinger til private

Er du generet af støj fra naboer eller offentlige byggepladser? Måske er det en virksomhed i nærområdet, der skaber gener. Du kan nemt få udført private støjmålinger, som foretages enten i dit private hjem, eller der hvor støjen stammer fra fx tæt på en virksomhed. Disse målinger kaldes for miljømålinger.

Støjmåling ved arrangementer

Der kan forekomme målinger af høj lyd ved festivaller, hvor myndighederne forlanger en rapportering omkring lydniveauet. Her opstilles typisk en overvågningsmåler, som laver konstante målinger, der giver tydelige resultater. Disse målinger kan være en god måde at imødekomme borgernes efterspørgsler.

Jeg rådgiver inden for stort set alle opgaver vedrørende støj og foretager diverse støjmålinger. Skal jeg også hjælpe dig? – så kontakt mig for mere information. Siden dag et har jeg hjulpet mange store og mindre virksomheder samt private og offentlige personer med at løse støjproblemer.

Har du spørgsmål til noget?

Bjørn Petersen

Grundlægger og ejer af BP Støjmåling. Uddannet miljøtekniker. Over 25 års erfaring med støj og bygningsakustik via ansættelse i bedriftssundhedstjeneste, i et rådgivende ingeniørfirma og som selvstændig i BP Støjmåling siden 1997.

Søndermarken 2, Herning
Tlf. 27 63 85 03
bp@bpstoj.dk

Svend Erik Mikkelsen

Medarbejder. Uddannet ingeniør. Over 25 års erfaring med måling og beregning af støj fra ansættelse hos miljøkontrolenhed, kommune og i et rådgivende ingeniørfirma.

Udfører også bygningsakustiske feltmålinger.

Skovgaardsvej 43, Odense
Tlf. 50 55 87 93
sm@bpstoj.dk

Om os

Vi er begge certificerede til at udføre såkaldte miljømålinger, som myndigheder kan basere deres afgørelser på. Tilsammen dækker vores certifikater undersøgelse af støj fra vejtrafik, togtrafik, virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner og vindmøller.

Vi er to fleksible, selvstændigt arbejdende specialister, har ingen mellemled og kan som oftest hurtigt rykke ud og hjælpe dig, når du kontakter os. Du vil opleve en personlig og seriøs rådgivning. Vi dækker overordnet henholdsvis Jylland-Fyn og Fyn-Sjælland.