Virksomheder hvor BP Støjmåling har gjort en forskel.

Referencer

Z

Thomas Jull Olsen

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af en grusgrav.

Z

Hørning Produkthandel

Opgave orienterende støjmåling i forhold til naboklager fra metalgenbrug.

Z

Atek Teknik

Opgave orienterende støjmålinger af nye nødstrømsanlæg ved ibrugtagning.

Z

PlanEnergi

Opgave orienterende beregning af støjudbredelse fra et biogasanlæg.

Z

Foamtex A-S

Arbejdshygiejnisk måling for VOCér.
www.foamtex.dk

Z

Herning Kommune, aktivitetscenteret

Akustiks målinger, og udarbejdelse af forslag til forbedring af akustikken.

Z

Blücher Metal A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved virksomhedens bejsekar.

Z

HRT

Rådgivning vedr. arbejdsmiljø
www.hrt.dk

Z

Schiedel Skorstene A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved samling af skorstene.
www.schiedel.dk

Z

Raustrup

Bygningsakustiskmålinger i daginstitutionen Løgtengården.
www.raunstrup.com

Z

Give Stålspær A/S

Støjkortlægning af produktionen, således at virksomheden har et overblik over de mest støjende aktiviteter.
Samt udarbejdelse af en plan for støjdæmpning.
www.givestaalspaer.dk

Z

Højlund Mølle

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens samlede produktion.

Z

Herning Varmeforzinkning A/S

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens produktion i Vildbjerg.

Har du spørgsmål til noget?