Udstyr til professionelle lydmålinger af decibel niveauet i din virksomhed

Flere virksomheder får i dag stillet til krav at få udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV).

I en APV-undersøgelse forekommer det ofte, at støjforholdene på din arbejdsplads skal vurderes.

 

Har din virksomhed brug for en dB-måling?

Det er op til din virksomhed, at sørge for der bliver udført de påkrævede db målinger af jeres støjforhold. Hos BP Støjmåling udføres de påkrævede db målinger efter Miljøstyrelsens krav.

BP Støjmåling vil vurdere, om der skal foretages grundige decibelmålinger i din virksomhed ved at undersøge om medarbejderne befinder sig i en særlig risikozone for høj støj. Du kan også leje en decibelmåler til selv at udføre målinger i din virksomhed.

Hvad skal virksomheden sørge for i forbindelse med en arbejdspladsvurdering?

For at overholde kravene til en APV, er det vigtigt, at måling af decibel og støj bliver nøje planlagt. Der skal desuden foretages db målinger løbende over en længere periode. Endeligt er det vigtigt, at resultater på decibelmålingerne bliver gemt til brug af dokumentation.

Det er en god ide at informere medarbejdere om støjmålingernes udfald, hvis rapporten viser mulighed for høreskade i forbindelse med det daglige arbejde.

Er du i tvivl om, hvor meget larm der må være i din virksomhed?

På dit arbejde må du ikke udsættes for højere larm end 85 decibel. Hvis du udsættes for mere end den acceptable støjgrænse, kan det medvirke til farlige høreskader.
Du skal bruge høreværn, hvis støjniveauet kommer over 80 decibel, imens du er på arbejde.

Der er forskellige krav til lydniveauet alt afhængig af, om du befinder dig i et kontormiljø eller arbejder på lager eller i produktion.

Ved et åbent kontormiljø ligger kravene på max 45-50 decibel. Er du i stedet beskæftiget med lagerarbejde, så ligger støjgrænsen på 60-70 decibel.

Skriv en besked

Har I nogle forespørgsler eller ønsker et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig.

Kontaktformular

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

BP Støjmåling kan hjælpe dig med DB målinger

Der findes forskellige metoder til at få målt støjniveauet på. Det kan BP Støjmåling hjælpe din virksomhed med. Din geografiske placering er ikke nogen hindring i at hjælpe dig bedst muligt. Valget af, hvilket måleudstyr der benyttes bestemmes af støjens karakter.

Håndholdte støjmålere

Disse målere bruges ofte i kontormiljøer, hvor de støjudsatte ikke bevæger sig meget. Her tilknyttes ofte interviews af enkelte personer eller gruppeinterviews for at få så korrekte målinger som muligt.

Støjdosimetre

Sættes på personer for at få en klar db måling af, hvilke støjbelastninger personer bliver udsat for, hvis de færdes i et støjende arbejdsmiljø, hvor lyden er meget omskiftelig. Der kan forekomme visse målefejl (hvis vedkommende rammer mikrofonen). Det kan elimineres ved konstant at overvåge den igangværende måling, foretage interviews samt ved kontrolmåling med støjmåler.

Vibrationsmålere

Fanger vibrationer på maskiner i bygninger. De kan også benyttes, hvis kontormiljøet ligger tæt på en togbane eller motorvej og kan dermed fange udefrakommende rystelser.

Du har som kunde hos BP Støjmåling mulighed for at leje professionelt målerudstyr. Her finder vi en god pris til dig, så du selv kan foretage de ønskede db målinger.

Sådan måler du støj

Når der skal udføres dB målinger af støj, måles støjens styrke. En støjbelastning bliver fastlagt ud fra et gennemsnit af forskellige støjniveauer, som en medarbejder møder i løbet af en 8 timers arbejdsdag.

Der beregnes ud fra varighed af støjpåvirkningen og selve støjniveauet. Decibel målingerne bestemmes ud fra, hvor meget variation der er i målingerne. Hvis der er meget bevægelse i rummet, hvor der forekommer forskellige støjniveauer, kan det være nødvendigt at måle i flere timer ad gangen. Er der derimod meget ro i rummet med stillesiddende arbejde, så kan en times decibelmåling ofte være nok.

Har du spørgsmål til noget?